Dzień 1

Bóg panuje

1

Przeczytaj Psalm 2, 2-5

2 Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego:
3 Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta!
4 Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga.
5 Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich
2

Odpowiedz na pytania

1. Czym dziś zajmują się przywódcy reżimów totalitarnych?
2. Jaki zakres mają ich działania?
3. Jakie są szanse na powodzenie ich planów?
4. Kto je zatrzyma?
5. Jaką postawę ma Bóg w stosunku do tyranów?
3

Przeczytaj Psalm 2,7-12

7 Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.
8 Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie.
9 Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane.
10 Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi!
11 Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd,
12 Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!
4

Odpowiedz na pytania

1. Na co powinni zwracać uwagę przywódcy państw?
2. Które państwa będą miały Boże błogosławieństwo?
5

Pomódl się

Módl się za przywódców Polski i świata zachodniego, by odzyskali odwagę i zdecydowanie w konfrontacji z tyranami nowego Imperium Zła – Rosji, Chin i Iranu

Chcesz więcej?

Kontakt

Napisz do nas:
[email protected]

© Copyright 2022 Megakościół. Wszystkie prawa zastrzeżone.