Dzień 2

Bóg zbawia

1

Przeczytaj Obj. 7,17

Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.
2

Przeczytaj Obj. 21,4

I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.
3

Odpowiedz na pytania

  1. Jak Bóg patrzy na Twój ból i cierpienie?
  2. Co chce z tym zrobić?
  3. Czy wiesz, dlaczego Jezus nazywany jest Barankiem? (przeczytaj Izaj. 53,3-11)
4

Pomódl się

Proś Boga o rozeznanie, czy rzeczywiście przestałeś lekceważyć to, co Jezus dla Ciebie zrobił. Czy w Twoim życiu nastąpił już moment, w którym poprosiłeś Go o ratunek przed karą za Twoje grzechy?
5

Przeczytaj Jan. 3,16

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
6

Przeczytaj I Jana 5, 11-13

11 A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego.
12 Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.
13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

Chcesz więcej?

Kontakt

Napisz do nas:
kontak[email protected]

© Copyright 2022 Megakościół. Wszystkie prawa zastrzeżone.