Dzień 4

Chrześcijanie zaangażowani

1

Przeczytaj I Tym. 2,1-4

1 Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,
2 Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.
3 Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,
4 Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
2

Odpowiedz na pytanie

  1. Zastanów się, jakiego państwa i jakiej władzy Bóg chce?
3

Przeczytaj Jak. 2,15-16

15 Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,
16 A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?
4

Odpowiedz na pytania

  1. Jak Bóg ocenia sytuację, w której możesz pomóc, twierdzisz, że modlisz o to, a jednak nie angażujesz się?
  2. Bóg chce, byśmy mieli w Polsce sprawiedliwe, dobre rządy. Czy i Ty tego chcesz?
  3. Jeśli tak, to co konkretnie zamierzasz w związku z tym?
5

Pomódl się

Módl się, by chrześcijanie w Polsce coraz lepiej rozumieli swoją odpowiedzialność za państwo i angażowali się na pierwszej linii spraw społeczno-politycznych.

Chcesz więcej?

Kontakt

Napisz do nas:
[email protected]

© Copyright 2022 Megakościół. Wszystkie prawa zastrzeżone.