Dzień 5

Chrześcijanie modlący się

1

Przeczytaj Jan. 15,7-11

7 Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.
8 Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami.
9 Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.
10 Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.
11 To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.
2

Odpowiedz na pytanie

  1. Jakie widzisz tu warunki wysłuchanych modlitw?
3

Przeczytaj I Jana 5,14-15

14 Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas.
15 A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy.
4

Odpowiedz na pytanie

  1. Skąd możesz mieć pewność, co jest wolą Boga? (Podpowiedź: Ps. 119,105)
5

Przeczytaj Kol. 4,3

A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem,
6

Przeczytaj Efez. 6

Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy
7

Pomódl się

  1. Módl się o chrześcijan w Polsce, by odważnie i skutecznie głosili ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
  2. Módl się o niewierzących Polaków, by zrozumieli potrzebę duchowej osobistej przemiany. By Bóg postawił wiernych Jego uczniów na ich drodze.

Chcesz więcej?

Kontakt

Napisz do nas:
[email protected]

© Copyright 2022 Megakościół. Wszystkie prawa zastrzeżone.