Dzień 6

Bóg daje zwycięstwo

1

Przeczytaj Rzym. 8,36-37

36 Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne.
37 Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
2

Przeczytaj II Kor. 2,14

Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi;
3

Odpowiedz na pytanie

  1. Biblia wyraźnie pokazuje, że chrześcijanie będą mieć przeciwności, będą prześladowani, ale w tym wszystkim mamy jasną i pewną obietnicę zwycięstwa. Na czym polega to zwycięstwo?
4

Przeczytaj Mat. 6,19-21

19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną;
20 Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.
21 Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje.
5

Przeczytaj Mat. 6,31-34

31 Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?
32 Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
33 Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.
34 Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.
6

Odpowiedz na pytanie

  1. Jak Twoja perspektywa na życie różni się od tego nakazu Jezusa? (Bądź szczery i szczegółowy)
  2. Jakie zmiany powinny nastąpić w Twoim myśleniu i zaangażowaniu?
7

Pomódl się

Módl się, by słowa Jezusa przemieniły Cię trwale, a nie tylko dotknęły Twoich uczuć. Módl się, by Twoje życie wydawało wieczny owoc na chwałę Jezusa Chrystusa.
8

Przeczytaj Jan. 16,33

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.

Chcesz więcej?

Kontakt

Napisz do nas:
[email protected]

© Copyright 2022 Megakościół. Wszystkie prawa zastrzeżone.