Dzień 7

Sława Bogu!

1

Przeczytaj Ps. 96,4

Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, Godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie.
2

Odpowiedz na pytanie

  1. Dlaczego według Ciebie Bóg jest godzien chwały i czci?
3

Przeczytaj Flp. 2,5-11

5 Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
6 Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
7 Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
8 Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
9 Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
10 Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią
11 I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
4

Odpowiedz na pytania

  1. Dlaczego Bóg Ojciec chce, "by wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca"?
  2. Czy Jezus już jest Panem Twojego serca?
  3. Czy pozwoliłeś Mu tam wejść?
5

Przeczytaj Obj. 3,20

Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
6

Pomódl się

Jeśli jeszcze nie otworzyłeś drzwi Twojego serca, by Jezus stał się Twoim Zbawicielem (przebaczył Ci wszystkie grzechy) i Panem, któremu chcesz podporządkować całe swoje życie, módl się, a Jezus na pewno odpowie.
7

Posłuchaj

Wysłuchaj polsko-amerykańskiego wykonania piosenki "Postanowiłem pójść za Jezusem": https://twitter.com/Megakosciol/status/1500594670392516610

Chcesz więcej?

Kontakt

Napisz do nas:
[email protected]

© Copyright 2022 Megakościół. Wszystkie prawa zastrzeżone.